PUSH PUST i samarbeid med  Laerdal Medical!

PUSH PUST i samarbeid med Laerdal Medical!

Laerdal har i mer enn 60 år vært dedikert til å støtte utviklingen innen gjenopplivning. Og tilbyr løsninger innen opplæring av lekfolk og profesjonelle førstehjelpere. Laerdal har 160 eksperter i 22 land som tilbyr opplæring og service. 

Les mer om laerdal og målet om å redde 1 million flere
liv på www.laerdal.com

Laerdal Watermark.png

Bidra til å redde en million flere liv.
Hvert år. Innen 2030.

Laerdal er dedikert til å bidra til å redde liv. Sammen med partnere fokuserer vi på gjenoppliving ved akutt hjertestans, pasientsikkerhet, medisinsk behandling av god kvalitet og å redde mødre og nyfødtes liv i lavressurs land. 

For å nå våre mål vil vi jobbe med teknologi, samarbeidstiltak og tidlige intervensjoner som har høy livreddende potensial og lave samfunnskostnader.

Tilbake til bloggen

Legg igjen en kommentar

Merk at kommentarer må godkjennes før de publiseres.