PUSH PUST åpner i Narvik og Harstad, snart Tromsø.

Viste du at en Heroin overdose kan oppheves med nesespray?

GRATIS NALOKSON NESESPRAY og HLR OPPLÆRING TIL BRUKERE,
pårørende og nære. "Kompis redning, redder liv"

Nalokson er en motgift som gis ved opioidoverdose. Noen eksempler på vanlige opioider er heroin, fentanyl, metadon, morfin, og oksykodon.

Det koster 75-150.000 pr opplærings stede vi åpner.
Vi ønsker å være tilstede i alle byer. Hvor fort det går, og hvor vi åpner først er avhengig av økonomi og hvor i landet vi har frivillige medlemmer.  Alle pengene i spleisen går til å åpne flere steder.

spleis.no/pushpust